Πρόγραμμα Αύγουστος 2019

Το πρόγραμμα του Συλλόγου Άι Μάρκος για τον Αύγουστο 2019.